Slider_drzwi-lwowek-wyprzedaz-2019-6 Slider_zloty-rog-lubomierz-2 Slider_bezplatna-komunikacja-autobusowa-w-gminie-mirsk Slider_8-----letni-marcel-potrzebuje-naszej-pomocy Slider_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi

Są wyniki badań odpadów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2014-11-02 17:24:22
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze zakończył badania próbek żużli pobranych ze składowiska w Rębiszowie. Wyniki badań zostały przekazane już do Pri-Bazaltu oraz do Starostwa.

Marek Dral, Lwówecki.info - Wiem, że badania żużli z terenu Pri-Bazaltu w Rębiszowie, zostały zakończone. Proszę powiedzieć jakie są wyniki tych badań.

Leokadia Mazur, Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Jeleniej Górze.
- Badania prowadziliśmy w dwóch kierunkach. Jedne, co to jest, jaki jest skład tych żużli, a drugie czy one się wymywają do środowiska. I ustaliliśmy, że w skład tych żużli wchodzą metale ciężkie, ale te wielkości są podobne do tych, które dostawca deklarował. Natomiast przeprowadzone badania na wymywanie, rozpuszczając je w wodzie i potem badając stopień przenikania tych zanieczyszczeń do wody, to okazało się, że one w nieznacznym stopniu się przenikają. Wielkości tego przenikania nie przekraczają wartości dopuszczalnych do wprowadzania np. ścieków do wód, czy do ziemi, poza odczynem, który jest zasadowy silnie.

Zdaniem Kierownik Działu Inspekcji jeleniogórskiego WIOŚ-u nie są to odpady niebezpieczne, a są to odpady inne niż niebezpieczne. Tendencja do zastępowania surowców naturalnych odpadami jest czymś normalnym i tego rodzaju odpady pochodzące z produkcji tlenku cynku w postaci żużli, które zawierają więcej niż 20% żelaza są uznawane jako odpady inne niż niebezpieczne i można je wykorzystać do celów konstrukcyjnych w inżynierii drogowej. Takie są tendencje na świecie i tak jest tutaj w tym przypadku.
Z tego co udało się ustalić pracownikom jeleniogórskiego WIOŚ-u, wynika, że wytwórcą tych odpadów jest huta w Niemczech, z której te odpady zostały sprowadzone poprzez pośredników. Teraz ten odbiorca tutaj w Polsce stara się o wszelkie aprobaty techniczne, żeby tego rodzaju żużle mogły być wykorzystane w budownictwie drogowym. Odbiorca ten taką aprobatę uzyskał i w tej aprobacie są podane parametry żużla jako materiału do budownictwa drogowego i warunki w jakich może on być wykorzystany i w jaki sposób trzeba prowadzić nadzór nad jakością procesu przerobu.
W Rębiszowie jest problem, że przeprowadzona została kontrola pod kątem dostarczenia na teren Pri-Bazaltu odpadów. Natomiast przedsiębiorstwo utrzymuje, że to nie są odpady, tylko jest to materiał budowlany, który oni otrzymali do przesiania. Sytuacja jest teraz trochę patowa. Spółka zakwestionowała bowiem ustalenia WIOS-iu w protokole i w związku z tym jeleniogórski Inspektorat stara się o przeprowadzenie kontroli przez zielonogórski WIOŚ u  odbiorcy (pośrednika) tych odpadów w Tuplicach. Kontrola ma na celu ustalenie jakim procesom one zostały tam poddane, że przestały być odpadami i kto ma zezwolenie na odzysk tych odpadów. 
- Tak naprawdę to my nie wiemy, skąd te odpady przyszły do Rębiszowa. Są dokumenty potwierdzające, że one przyjechały z Tuplic w zielonogórskim na zlecenie przedsiębiorstwa RYMED no to takie trochę zawiłe – mówi Leokadia Mazur z jeleniogórskiego WIOŚ-u.
 
Bardzo optymistycznie do wyników badań podchodzi rębiszowska spółka. Izabela Sawicka, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego „PRI-BAZALT” S.A. potwierdza otrzymanie wyników badań żużli z jeleniogórskiego WIOŚ-iu.
- Wyniki są pozytywne, to znaczy, że WIOŚ nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Wyniki badań są nawet korzystniejsze niż te zawarte w aprobacie technicznej, którą przedkładaliśmy – mówi dyrektor Sawicka.
Spółka PRI-BAZALT czeka teraz na ruch Starostwa, czyli  na wydanie stosownych decyzji.

Z wynikami badań zapoznał się również Andrzej Jasiński, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, jego zdaniem są one bardzo dobre.
- Tak jak informowaliśmy, że tam nie ma nic co by mogło niepokoić mieszkańców ani środowisko. Wyniki są o`k. Te zanieczyszczenia, które mogłyby w jakiś sposób tak przeszkadzać to z wyników wychodzi, że są ok. 40 razy niższe niż dopuszczalne, czyli nic tam złego nie ma – mówi burmistrz Jasiński.

Wyniki nie dotarły jeszcze do lwóweckiego starostwa. Mariusz Kowalski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim potwierdza wprawdzie, iż wie, że spółka posiada już wyniki i że są one ponoć korzystne, jednak sam nie miał jeszcze okazji zapoznać się z raportem WIOŚ-u.
- Rozmawiałem z panem Prezesem Pri-Bazaltu i wiem, że oni mają już te wyniki ale nam WIOŚ jeszcze ich nie przesłał – mówi naczelnik Kowalski.

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim wystąpiło do WIOŚ-u w Zielonej Górze i do wójta gminy Tuplice o udostępnienie przeprowadzonych badań dotyczących uciążliwości środowiskowej prowadzonej tam bliźniaczej działalności, jednak do dnia dzisiejszego lwóweckie starostwo nie otrzymało żadnej informacji z lubuskich instytucji.

Anna Morawska-Kruk, Prezes Stowarzyszenia Unia Izerska do wyników podchodzi bardzo ostrożnie. Jak mówi, nie miała jeszcze możliwości zapoznania się z raportem, ale jej wątpliwości na chwilę obecną budzą niejasności co do osób które pobrały próbki – czy byli to pracownicy jeleniogórskiego inspektoratu, czy pracownicy rębiszowskiej spółki. Kolejne niejasności to miejsce, z którego pochodziły próbki. Wątpliwości budzi również brak badań gleby oraz wody.
Jak zapewnia Pani Prezes do sukcesu spółki jeszcze bardzo daleka droga. Unia Izerska trzyma rękę na pulsie i jest zdecydowanie przeciw takiej inwestycji na Pogórzu Izerskim.

Tak więc badania zostały wykonane, jednak ich wyniki jeszcze niczego nie przesądzają. Teraz Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim powinno wydać decyzję. Jaka ona będzie?
Pozytywna, zezwalająca na prowadzenie inwestycji może, a wręcz na pewno spotka się z protestami przeciwników.
Negatywna może narazić Starostwo na proces i koszty.

Być może dzięki prawnikom zaangażowanym w tę sprawę uda się przeciwnikom tej inwestycji uchylić decyzję Burmistrza Mirska i sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia.

Warto pamiętać także, iż bez nowej inwestycji, w obecnym kształcie, rębiszowska spółka zatrudniająca obecnie 70 osób może działać do końca 2014 roku. jeżeli nie uda jej się podjąć tej lub innej działalności od nowego roku część pracowników może stracić pracę.

 Czytaj również


Za i przeciw kontrowersyjnej inwestycji
Będą rozmowy w sprawie kontrowersyjnej inwestycji
Komentarze:
Aparathmm
Niedziela, 2014-11-02 18:29
skoro to nie są niebezpieczne opady tylko surowiec wykorzystywany do "budowy dróg" to dlaczego niemcy nie biorą tego surowca ? czyżby Polacy lepiej płacili niż niemcy ? no chyba mało prawdopodobne.
Aparatstarostwo
Niedziela, 2014-11-02 18:59
kto podejmie tam decyzje?
wódz 1 Mrówka - własnie jest na zasłużonym urlopie... - czytaj robi kampanię razem ze swoimi wojami i polonezem w Strzyżowcu i okolicach....
zbiera sprawozdania po wizycie koleżanki partyjnej na Słowacji... bo tam się napracowała dziewczyna
wódz II - szybciochem oddaje ostanie odcinki dróg - bo obwodnicy Kotlistka juz w tej kadencji nie skończy, kończy nowe ulotki - plakaty juz mu powiesili ludzie z listy między innymi przywoływany Pan Naczelnik - w wolnej chwili- moze jakis urzędnik gdzies to obejrzy i sprawa sie do marca lub kwietnie rozstrzygnie... widząc zaangażowania... władz..
AparatPodsudecki
Niedziela, 2014-11-02 23:32
Dlaczego w żużlach po hutnictwie cynku wytworzonych na terenie Polski są bardzo duże ilości metali ciężkich, natomiast posiadacz odpadów niemieckich, których numer katalogowy jest taki sam, deklaruje, że niebezpiecznych metali ciężkich niemal nie ma ? W odpadach polskich zawartość w zależności od warstwy, waha się, np. Pb od 0,6 do 15,8 % Ponadto:
"ścisłe określenie właściwości badanego materiału w dowolnym, wcześniej nieopróbowanym punkcie obiektu badań (złoża lub składowiska) jest zadaniem nierealnym.
Dopiero obliczając średnie wartości na podstawie pewnej liczby próbek, mamy szansę uzyskać wartość niewiele różniącą się od rzeczywistej średniej, charakteryzującej obszar,
z którego zostały pobrane próbki. Teoretycznych podstaw do uzyskania takich wartości dostarczają metody statystyczne."
Zobacz: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Documents/kwartal/5_4_20.pdf
Dlaczego pobranie próbek nie odbywa się w sposób, który zadowalałby obie strony konfliktu ?
Aparatporażka
Poniedziałek, 2014-11-03 07:50
Widzę że unia izerska za wszelką cenę chcę wysadzić pri-bazalt żeby dobrać się do unijnych pieniędzy na rekultywację razem z tym śmiesznym "konsultantem" porażka.....
Aparatmieszkanka
Poniedziałek, 2014-11-03 08:41
Pani Prezes Unii Izerskiej ciekawe czy dotrzyma Pani słowa. Wyniki są pozytywne, próbki pobierali pracownicy WIOŚ z hałdy leżącej na terenie kopalni. Co Pani na to ? Czekamy na sprostowanie.
AparatPodsudecki
Poniedziałek, 2014-11-03 11:38
Czy żużle pochodzące z huty cynku są najlepszym kruszywem na budowanie dróg i chodników, np. w naszym powiecie ? Skoro by tak było, to firmy zabiegałoby o podobny materiał, natomiast w Polsce leży on na składowisku odpadów niebezpiecznych, ze względu na ogromną zawartość metali ciężkich. Dlaczego więc pojawił się w gminie Mirsk żużel będący odpadem z huty cynku w Niemczech ? Przecież jest bardzo dużo innego rodzaju kruszywa, a np. żużle z hutnictwa żelaza stosuje się nawet do produkcji materiałów budowlanych. Czy rzecz w tym, aby pozyskać cenny materiał, czy w tym, aby ktoś pozbył się kłopotliwego składowiska ? Gdzie na świecie żużle po hutnictwie cynku mają preferencję przy budowie dróg i chodników ?
Aparatmieszkanka Rębiszowa
Poniedziałek, 2014-11-03 12:15
Przeczytałam powyższy artykuł i coś mi się tu nie zgadza , jak to nie ma wyników badań z Zielonej Góry . Przecież Burmistrz Jasiński na łamach Wieści Mirska napisał , że są już wszystkie raporty i z Jeleniej Góry i z Zielonej Góry, że wszystko jest ok i nikt nie ma zastrzeżeń do tych żużli. Więc kto kłamie ????!!!
Aparatdo Podsudecki
Poniedziałek, 2014-11-03 13:37
Proszę napisz gdzie takie rzeczy wyczytałeś?
AparatPodsudecki
Poniedziałek, 2014-11-03 15:00
Wyżej podałem adres internetowy. Ponadto przeczytałem artykuł powyżej. Trochę informacji znajduje się w sieci.
Aparatrebiszow
Poniedziałek, 2014-11-03 17:46
Przez takich pseudoekologów jak Pani prezes UI ludzie tracą miejsca pracy, niech Pani Ania wraca skąd przyjechała i da spokój PRI-BAZALTOWI. Nie chcemy tu takich ekologów-łapówkarzy, chcących zrobić swój osobisty interes.
Aparatdo rebiszow
Poniedziałek, 2014-11-03 18:53
Ciekawostką jest, że w piśmie skierowanym do RDOŚ we Wrocławiu prezes kopalni pisze,że w związku z rozpoczeciem nowej inwestycji (przerób kruszywa o nazwie handlowej RYMED)przy obsłudze urządzeń pracować będzie 2-3 pracowników na zmianę roboczą (4-6 na dobę). O jakim zatrudnieniu mówimy??? Miejsca pracy tak, czy siak z pewnością nie zostana utrzymane, bo po co? Kończy się złoże i to jest chyba największy problem. Co na to poradzić, złoża nie da się wyprodukować, bo to kopalina.
Aparatiwona
Poniedziałek, 2014-11-03 22:11
Kruszywo o nazwie handlowej RYMED tak chce pri bazalt a z badań wynika że jest to jednak odpad nie mamy pewności że wyniki badań tego odpadu są autentyczne nikt ich nie widział pan burmistrz pięknie mówi bo zbliżają się wybory Jak to jest taki super odpad to dlaczego Niemcy tego nie chcą u siebie tylko ma być wwożone to do Rębiszowa tonami pędzących przez wieś ciężarówek .....Ludzie zastanówcie się czy tego chcecie a co do miejsc pracy to i tak zastaną pewnie zlikwidowane bo czy przy tym odpadzie będzie pracować ok 70 zatrudnionych w pri bazalcie osób nie sądze, kończące się złoże prędzej czy póżniej spowoduje zamknięcie kopalni
AparatMM
Poniedziałek, 2014-11-03 23:20
Po pierwsze Unia Izerska nie jest organizacją ekologiczną i nigdy za taką nie uchodziła. To media w wiadomym celu tak to nagłaśniają. Po drugie zarzucanie tej Pani jakieś motywy finasowe i chęć pozysknia dotacji unijnych jest zwykłą głupotą i tylko głupi w to uwierzy. Przestańcie o tym pisać bo się ośmieszacie. Po trzecie to nie żadnia Unia Izerska tylko MY mieszkańcy nie chcemy tego syfu tutaj! Jak pri-bazalt chce te żużle przerabiać to niech robi to gdzie indziej, z dala od naszych okolic.
Aparatszczypta
Wtorek, 2014-11-04 19:41
Problem jest w tym również, że kruszywo bedzie u nas również przesiewane, co oznacza pył z całym syfem w powietrzu. A jeśli ktoś mi powie, że chmura, którą dziś było widać nad kamieniołomem to bazalt to normalnie....... a przecież zgody na przesiewanie jeszcze nia ma!!! https://www.facebook.com/naszmladz/photos/a.709114595778407.1073741828.708874872469046/853379144685284/?type=1&notif_t=like
Aparatkolejna mieszkanka
Wtorek, 2014-11-04 19:43
zgadzam się z MM, wielu ludziom niestety z głupotą do twarzy...
Aparatlawendziara
Środa, 2014-11-05 08:01
I wszystko wiedząca Pani Dorota - śledcza nr 1. HAHAHAHAHAH.
Aparatdo MM
Środa, 2014-11-05 08:47
A dla mnie śmieszne jest to ze oskarżacie pri-bazalt o takie zamiary. w końcu pracują w nim osoby znane nam od dawna , a kto miał szanse poznać lepiej to powiem jak MM tylko "głupi w to uwierzy". Spójrzcie na przedsiewziecia uni izerskiej . wszystko robione w wolimierzu/pobiednej na potrzeby stacji i ich gości. I gadanie że stworzyli to stowarzyszenie dla wyższych celów niż wyciąganie kasy unijnej jest conajmniej naiwne, zwłaszcza że niektórzy z nich sami otwarcie o tym mówią. Niestety miałem okazję poznać tych ludzi. Pierwsze wrażenie - wow fantastyczne osoby, ale drugie zupełnie odwrotne....
Aparatdo podsudecki
Środa, 2014-11-05 11:55
No tak w tym artykule jest napisane o składowisku... A my nie mamy do czynienia ze składowiskiem. możesz podesłać coś na temat.
Aparattfgy
Środa, 2014-11-05 13:00
no jak na razie największą kampanię i zarazem nagonkę na starego burmistrza robi kww nasze izery . boguś jest wszędzie :D
Aparatmnp
Środa, 2014-11-05 13:03
ktoś mądry kiedyś powiedział: "najgorszymi mendami pchającymi się do lokalnej władzy są nauczyciele, tzw. "ekolodzy", i emeryci". I tak jak się na to patrzy wszystko nie tylko w gminie mirsk to stwierdzam że to święte słowa.
AparatDo "do Podsudeckiego"
Środa, 2014-11-05 14:54
Link dotyczy nie artykułu, tylko opracowania naukowego. Żużle wyjęte z pieców zawsze wędrują najpierw na składowisko. Te które trafiły do gminy Mirsk, też pochodzą z jakiegoś składowiska. I to jest właśnie na temat.
Aparatpolecam
Środa, 2014-11-05 15:51
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tn-233.pdf
Aparatdo szczypta
Środa, 2014-11-05 18:50
A skąd wiesz ze to nie był czasem bazalt?? Czy było się wtedy na kopalni i sprawdzało się co przesiewają?? Na pewno nie. Od kiedy powstała ta kopalnia to kurzy się cały czas i wtedy nikt nic nie mówił ze pył czy kurz przeszkadza i że siada na polach czy w lasach.
Aparatdo szczypta
Piątek, 2014-11-07 06:50
Zawsze się kurzyło, tylko nikt ludzi nie chciał słuchać
AparatEkolog - z Dortmundu( byly mieszkaniec Jeleniej Gory)
Niedziela, 2014-11-09 13:05
Probki trzeba pobrac z Niemiec z Chemnic - przeciez to jasne.Badania tez wyslac do dwoch ROZNYCH miejsc. Nie wolno im wierzyc, tu chodzi o duze pieniadze !!! Oczywiascie ,ze mozna im zrobic kontrole ,bez uprzedzenia(z Ministerstwem Srodowiska)itp. w czasie pozniejszej produkcji!!Spolka -- PRI BAZALT STRACI WTEDY MILIONY - BO BEDA MUSIELI OCZYSCIC CALY TEREN OBECNEGO BAZALTU I PONIESC KOSZTY ODSZKODOWANIA ZA ZANIECZYSZCZENIE CALEGO SRODOWISKA.6 lat temu, taka sprawa byla w Portugalii !!! Podobno Pri Bazalt teraz sam zastanawia sie czy z tego nie zrezygnowac!! Bo ta sprawa nabrala rozglosu,pisano o tym juz nawet za granica(w Czechach i Niemczech) i podobno tez ktos juz wyslal raport do Uni Europejskiej !!!JA BYM NA Poczatek na WASZYM MIEJSCU WYSLAL TA SPRAWE DO OCHRONY SRODOWISKA DO WARSZAWY, A TU W REGIONIE NIKOMU NIE WIERZYL.....!!! - Emil
Aparatok
Wtorek, 2014-11-11 17:30
No i co juz koniec komentarzy??? Tak fajnie było!
Aparatkolejarz
Czwartek, 2015-01-01 16:45
Jestem pracownikiem kopalni - jeśli nie wiecie o czym piszecie to nie piszcie, ten zakład daje pracę ok.70 osobom z Rębiszowa i okolicznych miejscowości. Po zamknięciu kopalni część załogi będzie zapewne szukać pracy u pani "ekolog". Jeżeli chodzi o "składowisko niebezpiecznych materiałów" to zapraszam do odwiedzenia naszego miejsca pracy.
Aparatkazik
Środa, 2015-02-18 15:57
Rozumując w ten sposób, należałoby uznać, że w interesie pracowników więzień jest zwiększenie przestępczości.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Styczeń 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_tragiczny-final-poszukiwan-bezdomnego
Niedziela, 2019-01-20
List_mini_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi
Sobota, 2019-01-19
List_mini_straz
Sobota, 2019-01-19
List_mini_swieradowianie-uczcili-pamiec-prezydenta-adamowicza-1
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroen-odnaleziony
Piątek, 2019-01-18
List_mini_syrena
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ratusz-na-gryfowskim-rynku
Piątek, 2019-01-18
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-01-18
List_mini_wiszace-kable-zerkowice-2019-200
Piątek, 2019-01-18
List_mini_sukces-kadry-football-academy-lwowek-slaski
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroenc3
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ogien-na-dachu-we-wleniu-2019-1
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_gryfow-pozegna-pawla-adamowicza
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_dzialania-przeciwko-przestepczosci-narkotykowej-na-terenie-powiatu-lwoweckiego-2019
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_soltys
Czwartek, 2019-01-17
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca