Lubomierz czeka wielka rewitalizacja

Najbliższe miesiące dla mieszkańców Lubomierza zapowiadają się pod znakiem wielkiej inwestycji. Rewitalizacji poddany zostanie Dom Płócienników wraz z ogrodem, remiza strażacka, przy której powstanie muzeum oraz cała płyta lubomierskiego rynku! Po wielu miesiącach, a nawet latach starań władze Lubomierza otrzymały bagatela, blisko 6,5 miliona dofinansowania.


Cały proces rozpoczął się już w 2014 roku. Wówczas powstał projekt koncepcyjny. – Mieliśmy opracowaną wizualizację, która była wystawiana na rynku, na sztalugach, żeby mieszkańcy zobaczyli jak ma Lubomierz wyglądać. Potem poddaliśmy ją konsultacjom społecznym. – wyjaśnia Wiesław Ziółkowski Burmistrz Lubomierza. Rok później Gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznej uwzględniającej wnioski mieszkańców. Później przyszedł czas na przygotowanie i złożenie wniosku o środki unijne i cała z tym związana procedura. – Jak to się ciągnęło, to niektórzy ludzie powątpiewali, mówili: „O znowu o rewitalizacji mówią, nic z tego nie będzie” i tak dalej. – dodaje Wiesław Ziółkowski. Jednak długie miesiące przygotowań, współpracy władz Lubomierza i urzędników z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, godzin rozmów z mieszkańcami, którzy zgłaszali pomysły i uwagi przyniosły efekt. Projekt jest wspólną koncepcją i każdy kto uczestniczył w przygotowanych ma w nim swój mały udział. Całe te przygotowanie, konsultacje, rozmowy, opracowania, to ogrom pracy, której pod kierownictwem Pani Bożeny Pawłowicz, Sekretarz Gminy Lubomierz poświęcili się niemal wszyscy pracownicy lubomierskiego magistratu. Dzisiaj Pani Bożena Pawłowicz nie kryje radości – Jestem przeszczęśliwa. To ukoronowanie naszej pracy – mówi. Dumny z sukcesu jest także Burmistrz Ziółkowski – Cieszę się, że to wyszło, bo w końcu ludzie uwierzyli, że jak się o coś stara i pilnuje to jest sukces.

zdjęcie z Konferencji podsumuwującej proces Rewitalizacji w Gminie Lubomierz

Projekt rewitalizacji zakłada m.in.: przywrócenie rynkowi charakteru miejskiego placu, skierowanie ruchu pojazdów na ul. Chopina, Wietora i Gryfiogórską oraz zaplanowanie nowych miejsc parkingowych na obrzeżach rynku, czy wzbogacenie zieleni miejskiej. Z centrum zerwany zostanie asfalt, a kostka bazaltowa zostanie ułożona w taki sposób, żeby nie było zapadlisk, płyta rynku powróci do dawnego wyglądu. Zmieni się też możliwość parkowania aut w centrum miasta. Z prawej strony zostanie poprawiony komfort parkowania, natomiast z lewej strony miejsca parkingowe zostaną zlikwidowane.

Dziś remiza OSP KSRG Lubomierz
W projekcie sporo zyska stara remiza, która zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów. Teraz pomieści trzy samochody, będzie miała też zaplecze socjalne z prawdziwego zdarzenia i świetlicę.
Rewitalizacji poddany zostanie także Dom Płócienników. Teraz mieści się tam Muzeum Kargula i Pawlaka, a w przyszłości znajdzie się tam także muzeum drukarstwa. W końcu to z Lubomierza pochodzi Hieronim Wietor, drukarz kancelarii królewskiej na dworze Zygmunta I Starego.

Cały projekt opiewa na 8.598.849,92 zł w tym pozyskane przez władze lubomierza środki unijne to 6.425.288,63 zł.

Najbliższe miesiące dla mieszkańców będą wiązały się z utrudnieniami, szczególnie w ruchu pojazdów. Jednak za kilka miesięcy będziemy mogli oglądać Lubomierz w całkiem nowej odsłonie.

Wizualizacja - Gmina Lubomierz

Wizualizacja - Gmina Lubomierz
Wizualizacja - Gmina Lubomierz

Na marginesie warto dodać, iż podobne kwoty dofinansowania otrzymała Jelenia Góra na rewitalizację Cieplic oraz Gmina Wleń na rewitalizację m.in. rynku.
Autor: red.