Boisko reglamentowane

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-06-01 09:09:47
We wrześniu 2016 roku władze Mirska przekazały nieodpłatnie w użyczenie Szkole Podstawowej w Rębiszowie zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie o łącznej wartości 500 098,20 zł z przeznaczeniem na statutową działalność.

W zakres rzeczowy w/w inwestycji wchodzą następujące roboty:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 24m z nawierzchnią syntetyczną
poliuretanową w kolorze ceglastym, ogrodzonego piłkołapami, z odwodnieniem płyty
boiska i jej oświetleniem, wyposażonego w bramki do piłki ręcznej i nożnej mini - 2 szt ,
słupy z tablicami do koszykówki -4 szt , słupy z siatką do siatkówki kpl1, ławki i kosze na
śmieci oraz stół do tenisa oraz budowa placu zewnętrznego z ciągami komunikacyjnymi z
kostki betonowej.

Niestety, do dziś z biska korzystać mogą tylko uczniowie SP w czasie zajęć szkolnych. Po zakończeniu lekcji boisko jest zamykane. W kwietniu br. 142 mieszkańców Rębiszowa podpisało się pod listem do Burmistrza Mirska Andrzeja Jasińskiego, w którym pytają, dlaczego nie mogą korzystać z nowo wybudowanego boiska?

Mieszkańcy Rębiszowa proszą o udzielenie pisemnej informacji na temat zasad udostępniania im wielofunkcyjnego boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Rębiszowie.
Pan Burmistrz przed rozpoczęciem budowy zapewniał, że boisko będzie służyło nie tylko uczniom, ale i wszystkim mieszkańcom.

W 2013 r. mieszkańcy Rębiszowa zapoczątkowali proces budowy boiska poprzez przeznaczenie środków pieniężnych w wysokości 8 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji budowlanej z myślą, że będą mogli wspólnie z dziećmi w godzinach popołudniowych korzystać z obiektu sportowego.

Niestety, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, boisko zawsze jest zamknięte. Dzieci nie mogą zrozumieć, dlaczego w godzinach popołudniowych nie mają możliwości pogrania w piłkę czy inne gry sportowe. Miejscem ich spotkań jest często ulica lub przystanek autobusowy przy drodze powiatowej. Pragniemy zauważyć, że celem nadrzędnym budowy boisk jest rozwijanie pasji sportowych i wszechstronny rozwój człowieka, w tym zachowanie zdrowia i sprawności oraz wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego. 


Piotr Cybulski Sołtys Sołectwa Rębiszów

fot. mirsk.eu

Kilka dni temu mieszkańcy otrzymali odpowiedź od Burmistrza, która ich mocno poirytowała.

Odpowiadając na pismo z dnia 29.04.2017 r. (data wpływu do UMiG Mirsk 09.05.2017 r.) informuję, iż w budżecie Gminy Mirsk na rok 2017 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za udostępnienie i stan boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie. Środki finansowe nie zostały zabezpieczone także w funduszu sołeckim Sołectwa Rębiszów.

Obecnie mogą korzystać z boiska grupy zorganizowane na podstawie zawartej z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rębiszowie umowy, w której będzie wskazana osoba odpowiedzialna za prawidłowe użytkowanie boiska.

Ponadto zgodnie z informację uzyskaną od Pana Andrzeja Grabińskiego Prezesa LKS „Skalnik” Rębiszów mieszkańcy mogą korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z boiska do piłki nożnej, którego gospodarzem jest LKS „Skalnik” Rębiszów.

Informuję, że z budżetu gminy finansowane jest również utrzymanie świetlicy i filii Biblioteki Publicznej, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny w godzinach popołudniowych.

Oceniając jak wielu mieszkańców Rębiszowa jest zainteresowanych korzystaniem z boiska wielofunkcyjnego proponuję Panu sołtysowi, po raz kolejny, zgłoszenie zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Fundusz sołecki ma za zadanie wspierać aktywność mieszkańców również w zakresie sportu i rekreacji. Przy tak znacznej ilości osób wspierających udostępnienie wielofunkcyjnego boiska szkolnego poza godzinami pracy szkoły, uzyskanie akceptacji przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na zatrudnienie opiekuna boiska w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od zajęć szkolnych jest zwykłą formalnością.

Andrzej Jasiński Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Pismo mieszkańców Rębiszowa oraz odpowiedź Burmistrza (oryginały PDF)


Co najmniej dziwną sprawą jest budowanie z pieniędzy publicznych boiska za ponad pół miliona złotych a później udostępnianie go tylko uczniom w trakcje lekcji i zamykanie nowoczesnego obiektu przed mieszkańcami. Po co zatrudnianie pracownika odpowiedzialnego za udostępnienie i stan boiska, skoro mieszkańcy, dorośli i dzieci chcą tylko wieczorem pokopać piłkę, albo pograć w badmintona? Tym bardziej, że zatrudnienie do każdego boiska w gminie ciecia (5 dni w tygodniu popołudniami oraz całe weekendy i dni świąteczne) to rocznie dziesiątki tysięcy złotych, które można zdecydowanie lepiej spożytkować.
Program Ministerialny, z którego środki poprzez UMWD otrzymała Gmina Mirsk nie zakłada takich ograniczeń ani wymogów zatrudniania ciecia. Zapytaliśmy także w kilku gminach, które wraz z Mirskiem otrzymały środki na budowę boiska i tak np. w Lubaniu przy Szkole Podstawowej nr 1 ograniczeniem do użytkowania przyszkolnego boiska jest zmierzch, podobnie jest w Pobiednej gm. Leśna, czy w Lipianach gm. Bolesławiec, gdzie boisko nie jest „przyszkolne” a sołeckie i tam z obiektu korzysta każdy przez 7 dni w tygodniu. I wszyscy z w/w gmin ubolewają tylko na brak oświetlenia, które nie pozwala grać po zmierzchu. W Mirsku, czy dzień, czy noc, świątek, czy piątek boisko jest, ale … no właśnie, ALE !


Może zamiast kruszyć kopie i przerzucać się pismami, zamiast zniechęcać mieszkańców do aktywności i dbania o własne otoczenie władze gminy mogłyby pójść na ustępstwa i zamiast ciecia za naście albo i dziesiąt tysięcy złotych rocznie zainstalowałyby dwie kamery monitoringu, co zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci podczas lekcji (ew. wypadków), a jednocześnie zapewniłoby stały monitoring obiektu po lekcjach (ujawnianie ew. wandali). Może warto usiąść do stołu z mieszkańcami i wypracować kompromis tak żeby obiekt był bezpieczny, dzieci mogły grać w piłkę, a władze Mirska - pan Burmistrz, Radni mieliby w Rębiszowie, gminie Mirsk samych szczęśliwych wyborców? Skoro w innych gminach boiska są ogólnodostępne, to przecież w Rębiszowie też takie mogą być. Tak, czy nie?!

Komentarze:
AparatAdrian Jefimik
Czwartek, 2017-06-01 20:56
Brak slów! Tylko pogratulować Panu Burmistrzowi!
AparatGrzegorz
Czwartek, 2017-06-01 21:41
Panie Jasiński ...
Weź Pan oszczędź sobie wstydu...
Polityka Gminny w zakresie zarówno świetlic wiejskich jak i tego boiska jest taka sama ... wyznacza się osobę która ma uchronić dany obiekt przed dewastacją. Co uzyskujemy w efekcie - młodzież nie korzysta z świetlic, boisk, a rodzice rozkładają ręce. Morał takiej postawy jest jeden ... obiekty na które wydaje się setki tysięcy złotych niszczeją ze starości, bo lepiej aby się samo rozpadło niż zużyło, uszkodziło w trakcie użytkowania ...Kiedy wrócą te czasy imprez na świetlicach wiejskich ?
Aparatx
Czwartek, 2017-06-01 21:49
Super, brawo dla władzy, budujmy dalej zaścianek.
AparatMieszkaniec Rębiszowa
Piątek, 2017-06-02 12:29
Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniec Rębiszowa, również chętnie skorzystałbym z nowo wybudowanego boiska szkolnego w godzinach popołudniowych. Pozwolę sobie jednak nie zgodzić się z twierdzeniem, że boisko powinno być otwarte non stop bez żadnej osoby sprawującej piecze nad obiektem. Kamery mogą być jedynie uzupełnieniem, a konkretna osoba i tak powinna czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem obiektu. Przecież ktoś musi wydawać sprzęt, zamykać i otwierać obiekt a także spisywać kto i w jakim celu korzysta z boiska. Znam wiele gmin, gdzie taki system właśnie działa i boiska oraz sprzęt nie ulegają dewastacji, właśnie dzięki temu, że ktoś tym zarządza. Koszt zatrudnienia takiej osoby na umowę o dzieło bądź zlecenie nie będzie tak duży jak jest to przedstawione w artykule. "Dziesiątki tysięcy rocznie"? Przy pracy w tygodniu od 16-21 oraz 8 godzin w dni wolne, a poza sezonem telefoniczna rezerwacja i umawianie ewentualnych wejść na obiekt. Według mnie powinniśmy wypracować wspólne rozwiązanie dla całej sytuacji a nie przerzucać winę. Dlaczego nikt nie pomyślał o tym wcześniej i ani w funduszu sołeckim ani w budżecie gminy nie zostały przeznaczone środki na ten cel? Boisko powinno być dostępne dla mieszkańców, ale nie za cenę jaką jest możliwość dewastacji obiektu.
AparatMieszkanka
Piątek, 2017-06-02 13:00
Z całym szacunkiem i dużą sympatią dla Sołtysa Rębiszowa, czyli wsi, której też jestem mieszkanką, uważam, że cała ta złość na brak możliwości korzystania z boiska jest mocno przesadzona i średnio rozsądna. Przecież oczywistym jest, że na nowym boisku, które dużo kosztowało (nieważne czy po części z dofinansowania, bo w ostateczności pieniądz to pieniądz) powinna być osoba, która weźmie odpowiedzialność za pilnowanie tego miejsca przed aktami wandalizmu. Samowola, o którą - mam wrażenie - zabiega Sołtys wraz z niektórymi mieszkańcami jest przyzwoleniem na to, aby na boisko przychodził "kto chce i jak chce" - w najgorszym scenariuszu bez zmiennego obuwia; ze sprayem do graffitti, aby móc wyrazić kwiaty swoich myśli; ze szklanymi butelkami w celu rozbicia ich i pozostawieniu dzieciom, które rano będą miały WF. Miejsca użyteczności publicznej muszą być przez kogoś pilnowane i nie jest to żadne "widzimisię" Burmistrza, tylko zdrowo-rozsądkowe myślenie. A kamery? Super pomysł, ale one nie reagują w czasie rzeczywistym, tylko dopiero "po szkodzie". Zatem polecam jednak trochę pomyśleć zanim krzykniemy, że "wina Burmistrza" i powiemy, że wymysłem jest zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za pilnowanie porządku i ładu. I nie jest to żaden "cieć", jak wspomniano w artykule (swoją drogą, moglibyśmy odejść od tak pejoratywnych określeń), ale zwykły pracownik, który za poświęcony czas będzie uzyskiwał odpowiednie wynagrodzenie (no chyba że Sołtys, bądź inny protestujący, zdecyduje się na pracę pro bono, wówczas nie będzie problemu z wynagrodzeniem i będzie mógł nazwać się "cieciem", czy jakkolwiek uzna za słuszne).
AparatRÓWNIEŻ MIESZKANKA
Piątek, 2017-06-02 16:08
NAWIĄZUJĄC DO WYPOWIEDZI MOICH POPRZEDNIKÓW
,(MIESZKAŃCÓW RĘBISZOWA),CZYTAJĄC WSZE WYPOWIEDZI POCZUŁAM OGROMNY SMUTEK, DLACZEGO Z GÓRY ZAKŁADACIE, ŻE KTOŚ PRZYJDZIE I BĘDZIE CHCIAŁ ZNISZCZYĆ TEN NASZ "RĘBISZOWSKI SKARB". PROPONUJĘ TROCHĘ WIĘCEJ WIARY W LUDZI.
ZATRUDNIENIE KOGOŚ DO PILNOWANIA JEST JAKIMŚ ROZWIĄZANIEM ABY UCHRONIĆ TEN SKARB PRZED ZŁYMI LUDŹMI ALE DOSYĆ KOSZTOWNYM I NIESTETY NIE BĘDZIE TO KILKA ZŁOTYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO,( TAKA UMOWA JEST NIEDOPUSZCZALNA), LUB UMOWĘ ZLECENIE KWOTA UMOWY NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 13ZŁ ZA GODZINĘ PRACY.TRUDNO BĘDZIE WYGOSPODAROWAĆ PIENIĄDZE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO , BO ON NIE JEST Z GUMY ROCZNIE TO KWOTA RZĘDU 23000 ZŁ , KORZYSTAJĄ Z NIEGO STRAŻACY ,KLUB SPORTOWY I WSZYSCY MIESZKAŃCY.
I JESZCZE JEDNO, DROGA MIESZKANKO Z TWOJEJ WYPOWIEDZI NIE EMANUJĘ SYMPATIA DO SOŁTYSA A WRĘCZ PRZECIWNIE WIDAĆ, ŻE UWAŻASZ GO ZA PRZEDSTAWICIELA SPISKU. ZAPEWNIAM CIĘ , ŻE NIE STOI ON NA CZELE GRUPY LUDZI KTÓRZY CHCĄ SKRZYWDZIĆ PANA BURMISTRZA LUB CO GORSZE CHCĄ DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA MIENIA GMINY. TO SĄ LUDZIE KTÓRZY CHCIELIBY KORZYSTAĆ Z TEGO CO POWSTAJE ZA NASZE WSPÓLNE PIENIĄDZE, BO GMINA TO MY CZYLI WSZYSCY MIESZKAŃCY TO NASZE PIENIĄDZE SKŁADAJĄ SIĘ NA JEJ MAJĄTEK.
AparatMarzena Kropidłowska
Sobota, 2017-06-03 10:38
Tylko dlaczego wszyscy anonimowo?? Ktoś się czegoś obawia? Wymiana poglądów to chyba rzecz normalna. Póki co mieszkam w Poznaniu, oczywiście tam budżet jest inny, ale budżet to nasze pieniądze, nasze czyli mieszkańców. Oczywiście są tam udostępnione tego typu obiekty bez ograniczeń co traktowane jest jak oczywista oczywistość, nie tylko tam zresztą. Proszę mi wierzyć, że w Poznaniu tzw. wandali jest o niebo więcej niż w naszym małym Rębiszowie. Z tego co się orientuję osoby chcące korzystać z boiska nie mają niecnych planów co do boiska, wręcz przeciwnie ale zgadzam się z tym, że kamery byłyby jakimś rozwiązaniem, widać ewidentny brak zaufania pomiędzy mieszkańcami. Jestem skłonna zaryzykować stwierdzenie, że szybciej ktoś z zawiści uszkodziłby boisko niż dzieci i młodzież korzystająca z niego. Sami uczymy nasze dzieci szacunku do innych i do wspólnej własności, więc jeśli powątpiewamy w naszą młodzież, nasze dzieci to sami sobie wystawiamy laurkę. Drodzy mieszkańcy - Trochę więcej wiary w nas samych. To wy, my sami tworzymy nam warunki do życia. Oby w zgodzie :)
Aparatz Rębiszowa
Sobota, 2017-06-03 11:37
wszelkie oddolne inicjatywy mieszkańców, którym sie chce w świecie, w którym nikomu sie nic nie chce powinny być wspierane z całych sił przez lokalne władze, a trud ludzi zaangażowanych powinieni być nagrodzony, bo następnym razem gdy po trudzie i wyrzeczeniach nagroda nie przyjdzie, to także tym ludziom, którym sie dzisiaj chce już nie będzie się chciało, a szkoda, wielka szkoda, bo zamiast zaszczepiać swoje zaangażowanie innym sami stana się tacy jak pozostali, którym juz nie zależy. Niestety przyczyni się do tego postawa władz, trochę mi to przypomina zamierzchłe czasy, a jakies rozwiązanie zawsze można znaleźć, aby był i wilk syty i owca cała, trzeba chcieć i poszukiwać tego rozwiązania, czego obu stronom życzę
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_mini-rakowice-internat-przetarg
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_straz-miejska-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_zderzenie-w-gryfowie-slaskim-2019
Środa, 2019-02-20
List_mini_wilki-zagryzly-cztery-alpaki-a-kolejnych-szesc-poranily
Środa, 2019-02-20
List_mini_o-jeden-most-za-daleko-daniel-wasyliszyn
Środa, 2019-02-20
List_mini_popielowek-----wioska-zolnierzy-niezlomnych
Środa, 2019-02-20
List_mini_zapraszamy-na-iv-zjazd-krystyn-i-bozen-w-lwowku-sl
Środa, 2019-02-20
List_mini_aktywnie-wiosna-i-latem-w-powiecie-lwoweckim
Środa, 2019-02-20
List_mini_pamieci-dorothei-rohrbeck-wlen-palac-ksiazecy
Środa, 2019-02-20
List_mini_football-academy-lwowek-slaski-na-turnieju-w-glogowie
Środa, 2019-02-20
List_mini_zaginione-skarby-wracaja-do-lubania
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_starostwo-powiatowe-lwowek-slaski
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_ratusz-w-lubomierzu
Wtorek, 2019-02-19
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca